• 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 2
 • 2
 • 4
 • 2
 • 2
 • 1

Studia niestacjonarne ASP Wrocław na wydziale Architektura Wnętrz i Wzornictwo

info Mozliwosc placenia w ratach

Zakladanym celem ksztalcenia jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do zawodu projektanta na poziomie umozliwiajacym samodzielne podejmowanie i wykonywanie róznorodnych zadan wchodzacych w zakres architektury wnetrz i wzornictwa przemyslowego. Ogólnie zmierza do uksztaltowania tych cech, które uznaje sie za pozadane, najistotniejsze i konieczne dla przyszlego projektanta.

Jednym z najwazniejszych elementów programu dydaktycznego sa zagadnienia metod, procedur, roli i celów projektowania. Opanowanie - znajomosc metodologii i techniki pracy projektowej, traktowanych jako bazowe umiejetnosci umozliwiajace wlasciwe tworzenie, rozwijanie, a nastepnie wizualna prezentacje indywidualnych koncepcji. Budujace równoczesnie niezbedna podstawe rozumienia zlozonosci i wieloaspektowosci procesu projektowania, jego róznokierunkowych odniesien i wielorakich uwarunkowan.

Program nauczania stwarza mozliwosci rozwijania i sukcesywnego utrwalania, w oparciu o indywidualne predyspozycje studiujacych, wrazliwosci plastycznej, wyobrazni, kreatywnej inwencji. Zapewnia równoczesnie, w stopniu mozliwie pelnym, niezbedny zasób zawodowej wiedzy teoretycznej i ogólno kulturowej.

Płatność czesnego
w ratach

 • Studenci studiów niestacjonarnych kierunku AW, którzy nie wpłacą pełnej kwoty czesnego za dany semestr do dnia: 15.10.2017r. (wg. umowy z ASP) automatycznie przechodzą na system płatności w ratach.

STOPIEŃ PIERWSZY (Licencjacki)

ROK I - czesne roczne 6100 zł. jednorazowo do dnia 15.10.2017r. lub 6500 zł w ratach (8 x 812,5 zł) co miesiąc do dnia 15.05.2018r.

ROK II – czesne 3050 zł do 15.10.2017 r. oraz 3050 zł do 15.02.2015r. lub 6500 zł w ratach (8 x 812,5 zł) co miesiąc do dnia 15.05.2018r.

ROK III – czesne 3050 zł do 15.10.2017 r. oraz 3050 zł do 15.02.2015r. lub 6500 zł w ratach (8 x 812,5 zł) co miesiąc do dnia 15.05.2018r.

STOPIEŃ DRUGI (Magisterski)

ROK I - czesne 3050 zł do 15.10.2017 r. oraz 3050 zł do 15.02.2015r. lub 6500 zł w ratach (8 x 812,5 zł) co miesiąc do dnia 15.05.2018r.

ROK II – czesne 3050 zł do 15.10.2017 r. oraz 3050 zł do 15.02.2015r. lub 6500 zł w ratach (8 x 812,5 zł) co miesiąc do dnia 15.05.2018r.

ROK III – czesne 2000 zł do 15.10.2017 r. lub 2200 zł w ratach (4 x 550 zł) co miesiąc do dnia 15.05.2018r.

Przypominam, że brak wpłat w terminie grozi skreśleniem z listy studentów, natomiast niepełna płatność uniemożliwia przystąpienie studenta do sesji.

Dwustopniowe studia niestacjonarne

 • Studia I stopnia: 6 semestrów
 • Czesne: 6100 zł/rok lub w ratach miesięcznych (8x812,5 zł)

 • Studia II stopnia: 5 semestrów
 • Czesne: 6100 zł/rok
  I rata: 3050 zł. do 15.10.2017 r.,
  II rata: 3050 zł. do 15.02.2018 r
  III rok II-go stopnia (1 semestr) - 2000 zł
  lub w ratach miesięcznych (8x812,5 zł)

W Katedrze zadania dydaktyczne realizują trzy dyplomujące pracownie Architektury Wnętrz i jedna dyplomująca Pracownia Projektowania Wyposażenia Wnętrz i Mebla. Katedra prowadzi również pracownie: Podstaw Kształtowania, Pracownia Projektowania Grafiki i Przestrzeni Wystawienniczej, Projektowania Wyposażenia Wnętrz i Mebla, Komputerowego Wspomagania Projektowania, Kompozycji Płaskiej i Przestrzennej, Projektowania Architektonicznego.

W programie nauczania ogólnego wykładane są elementy wiedzy techniczno-technologicznej z zakresu metodyki projektowania oraz przedmioty humanistyczne. Zdolności kreacyjne stymulowane są kształceniem ogólnoplastycznym (rysunek, malarstwo, rzeźba i wiedza o strukturach wizualnych). W kształceniu kierunkowym zwraca się uwagę na opanowanie przez studentów podstawowych zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kształtowania w materiale. Przekazuje się wiadomości teoretyczne i interdyscyplinarne związane z podstawami projektowania w zakresie architektury wnętrz, wystawiennictwa i grafiki użytkowej. W pracowniach projektowych studenci zdobywają praktyczne umiejętności warsztatowe w aranżacji wnętrz i przestrzeni otwartej, w projektowaniu mebla i detalu architektonicznego.

Rekrutacja I

 • Stopień I (6 sem.) / licencjacki
 • Specjalność: Aranżacja wnętrz

Stopień I Studiów Niestacjonarnych na Kierunku Architektura Wnętrz

 • limit przyjęć to 20 osób - o przyjęciu na studia decyduje rozmowa z kandydatem
 • Przyjmujemy bez egzaminów, bez portfolio, a jedynie na podstawie rozmowy z kandydatem.

Dokumenty

 • w teczce wiązanej należy złożyć w p. nr 104 M ( I p. nowe skrzydło ) w terminie do 22.09.2017 r. Teczka opisana: imię i nazwisko, adres domowy + kod pocztowy, kierunek studiów).
 • Lista potrzebnych dokumentów znajduje się w złączniku na dole strony : MATERIAŁY DO POBRANIA-> INFO REKRUTACJA 1

Rekrutacja II

 • Stopień II (5 sem.) / magisterski
 • Specjalność: Aranżacja wnętrz

Stopień II Studiów Niestacjonarnych na Kierunku Architektura Wnętrz

 • limit przyjęć to 20 osób - o przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna połączona z obowiązkowym przeglądem portfolio

Dokumenty

 • W teczce wiązanej należy złożyć w p. nr 104 M ( I p. nowe skrzydło ) w terminie do 22.09.2017 r. Teczka opisana: imię i nazwisko, adres domowy + kod pocztowy, kierunek studiów.
 • Lista potrzebnych dokumentów znajduje się w złączniku na dole strony : MATERIAŁY DO POBRANIA-> INFO REKRUTACJA 2

Materiały do pobrania